Junkbusters – Miljövänlig avfallshantering

I en tid då miljöfrågorna är aktuellare än någonsin, kan du vara tryggt förvissad att allt avfall som Junkbusters omhändertar hamnar på ”rätt ställe” och behandlas på ”rätt sätt”. Allt avfall vi samlar in transporteras till olika återvinningsanläggningar där avfallet sorteras och återvinns på ett miljökorrekt sätt. Junkbusters följer regler och lagar kring avfallshantering och återvinning, och vi har de tillstånd som behövs från Länsstyrelsen för att bedriva vår verksamhet.

 

Junkbusters – det klimatsmarta valet

Om miljö är viktigt för dig eller ditt företag så är Junkbusters ett bra val. Allt avfall vi samlar in transporteras till olika återvinningsanläggningar där avfallet sorteras och återvinns på ett miljökorrekt sätt. Vi värnar miljön på många sätt förutom själva återvinningen av avfallet, såsom exempel så kör våra fordon med bio-bränsle, vi optimerar logistiken för minskade körsträckor, vi lämnar föremål till återbruk hos välgörenhetsorganisationer då det är möjligt mm. Att anlita Junkbusters är en trygghet för dig som kund att ditt avfall inte hamnar på villovägar eller belastar miljön.

  • Alltid dokumentation på avhämtningar och avfallsrapporteringar kan nås via ”Mina sidor”.
  • Vi samarbetar och anlitar endast godkända sorteringsanläggningar för optimal miljövänlig återvinning.
  • För att optimera logistiken, som minskar transportsträckor och koldioxidutsläpp, samarbetar vi med lokala utförare.
  • Allt insamlat avfall samt var det processas, hanteras i ett internt rapportsystem så att vi själva och myndigheterna har koll på varje kilo avfall.
  • Kundanpassade tjänster som gör det lätt för dig att vara miljövänlig.

Digital avfallsrapportering

Som godkänd avfallsinsamlare skickar Junkbusters en avfallstransportkvitto för varje hämtning/bortforsling vi utfört.
Detta dokument är bevis på att Junkbusters tar ansvar för korrekt inleverans av avfallet till en registrerad återvinningsanläggning samt rapportering till respektive myndighet.
En avfallstransportkvitto genereras automatiskt efter att Junkbusters har bortforslat avfallet och kunden mottar en kopia i PDF-format per mejl.

Prisbelönt service och pålitlig samarbetspartner

Junkbusters har sedan vi startade verksamheten i början på 2000-talet varit ett självklart val för våra många kunder. Under denna period har vi tilldelats priser för vår innovativa teknik och miljövänlighet samt rosats på olika forum och omdömes-plattformar för vår höga service och inställning i klimatfrågorna.

Vi utför mer än

1000

uppdrag per vecka

Branschledande

Varje dag avhämtar vi mer än

200

ton