Junkbusters_ Miljövänlig avfallshantering

I en tid då miljöfrågorna är aktuellare än någonsin, kan du vara tryggt förvissad att allt avfall som Junkbusters omhändertar hamnar på rätt ställe och behandlas på rätt sätt. Allt avfall vi samlar in transporteras till olika återvinningsanläggningar där avfallet sorteras och återvinns på ett miljökorrekt sätt.

 

Junkbusters – det klimatsmarta valet

Om miljö är viktigt för dig eller ditt företag så är Junkbusters ett bra val. Allt avfall vi samlar in transporteras till olika återvinningsanläggningar där avfallet sorteras och återvinns på ett miljökorrekt sätt. Vi värnar miljön på många sätt förutom själva återvinningen av avfallet, såsom exempel så kör våra fordon med bio-bränsle, vi optimerar logistiken för minskade körsträckor, vi lämnar föremål till återbruk hos välgörenhetsorganisationer då det är möjligt mm. Att anlita Junkbusters är en trygghet för dig som kund att ditt avfall inte hamnar på villovägar eller belastar miljön.

  • Alltid dokumentation på avhämtningar och avfallsrapporteringar kan nås via ditt login.
  • Vi samarbetar och anlitar endast godkända sorteringsanläggningar för optimal miljövänlig återvinning.
  • För att optimera logistiken, som minskar transportsträckor och koldioxidutsläpp, samarbetar vi med lokala utförare.
  • Allt insamlat avfall samt var det processas, hanteras i ett internt rapportsystem så att vi själva och myndigheterna har koll på varje kilo avfall.
  • Kundanpassade tjänster som gör det lätt för dig att vara miljövänlig.
Marknadsledande miljörapportering

Följ din avfallsrapportering

Här kan se hur mycket avfall som samlas in från varje adress, likväl hur mycket som återvinns, energiutvinns och deponeras.

Det är också möjligt att ladda ner rapporter i Excel, så att du själv kan analysera de insamlade mängderna. Så att du kan fatta beslut baserat på data och inte på magkänsla.

Kund Login

Enkel överblick med ditt Kund login

Som kund hos Junkbusters får du tillgång till din kundinloggning. På den här sidan kan du se aktuella och tidigare beställningar och få en lista över det avfall som du har låtit bortskaffa.

Prisbelönt service och pålitlig samarbetspartner

Junkbusters har sedan vi startade verksamheten i början på 2000-talet varit ett självklart val för våra många kunder. Under denna period har vi tilldelats priser för vår innovativa teknik och miljövänlighet samt rosats på olika forum och omdömes-plattformar för vår höga service och inställning i klimatfrågorna.

Vi utför mer än

1600

uppdrag per vecka

Branschledande

Varje dag avhämtar vi mer än

200

ton

FN´s globala mål

Junkbusters fokuserar på minsta möjliga påverkan på miljön

Den privata sektorn är avgörande för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, som består av 17 konkreta mål och 169 delmål.

Junkbusters spelar en roll i detta med sin expertis inom avfallshantering, fokus på återvinning av avfall och optimering av transporttiden. Junkbusters skapar mervärde för alla parter och gör skillnad genom hållbar verksamhet.

FN Globala mål 12