Om Junkbusters

Vi erbjuder smidiga lösningar och bra kundservice på ett sätt som gör att du inte känner igen avfallsbranschen från tidigare – kundnöjdhet är vårt ledord!

En ny generation inom avfalls- och åkerinäringen

Från våra kontor i Sverige samt Danmark och Tyskland jobbar vi enträget varje dag för att göra det smidigare att bli av med avfall på ett miljövänligt sätt – enklare, snabbare och utan prisöverraskningar.
Junkbusters är därmed en ny generation med innovativa koncept och IT-lösningar i en konservativ bransch. Genom digitalisering och ett starkt fokus på kundservice, har Junkbusters helt enkelt moderniserat processen att avyttra avfall.

 

Vi anser att det ska vara enkelt att förstå vad det kostar att bli av med avfallet på ett miljövänligt sätt och att det likaledes ska vara enkelt att beställa tjänsten när det passar dig. Därför har vi skapat koncept och tjänster för våra kunder som är lätta att förstå och enkla att använda i vardagen – JUNK MADE EASY!

Vi gillar digital teknik

Genom vårt egenutvecklade IT-system arbetar vi med ett omfattande nätverk av lokala utförare och åkerier, så att du alltid får snabb service anpassat för det behov du har. Genom modern teknik, har vi tagit avfallstjänster till en ny nivå, där vi förenklat för dig som kund vid både beställning, utförande, uppföljning och betalning.

Du som kund bokar via oss en tjänst inom avfallshantering och vi sköter resten! Naturligtvis står vi för samma höga kvalitet och kundservice oavsett vilken partner som utför uppdraget, och utseendet eller namnet på vår levererade container eller lastbil är underordnat.
Alla våra servicepartners är Junkbusters-certifierade, vilket innebär att de kan uppfylla de höga krav vi ställer på service, miljö-hänsyn och flexibilitet.

Om Junkbusters

Junkbusters grundades 2009 i Danmark, med målsättningen att ge bästa kundservice med tydliga produkter och tjänster så att våra kunder lätt skulle förstå vad tjänsten innefattar med en tydlig prissättning. Junkbusters etablerades i Sverige 2011 med en stark utveckling ända sedan starten, vilket är ett fint kvitto på att vår ambition var korrekt och att vi tillfört något till marknaden.
Junkbusters framgångsrika resa har gjort att vi idag även finns i Tyskland där vi, precis som i Sverige, täcker storstadsregionerna samt är rikstäckande i Danmark. Vi ser inte att resan behöver stanna vid dessa tre marknader!

Avfalls-och åkerinäringen är på många sätt en konservativ bransch, med gedigen och i många fall mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet för att utföra uppdragen. Junkbusters ligger i framkant vad gäller digitalisering och har stort fokus på kundservice, så Junkbusters bidrag gynnar båda parter. Vi gör det vi är bäst på – åkerierna utför uppdragen, Junkbusters bistår kunden! Detta vinnande koncept, för båda parter, och därmed även kunderna, har blivit så framgångsrikt att Junkbusters idag är en eftertraktad samarbetspartner till våra utförare.

Junkbusters för alla

Våra kunder är företag, privatpersoner, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, stat och kommun – ja alla som vill nyttja våra tjänster!

Vi samarbetar med några av landets ledande företag

Flera branschledande varumärken har valt Junkbusters som samarbetspartner. Du kan med andra ord lugnt överlämna ditt avfall till oss!

Uppdrag

”Vi strävar efter att vara det bästa och mest innovativa avfallsföretaget i Europa.
Vi skapar innovativa lösningar för avfallshantering som är enkla att förstå och lätta att använda. Vi har starkt fokus på kundservice och miljö-hänsyn! ”


Prisbelönt service och pålitlig samarbetspartner

Vi har i mer än 10 år hjälpt våra kunder, och under resans gång har vi tilldelats priser för vår miljövänlighet och innovativa teknik. Vi har erfarenheten och viljan att hjälpa dig när du behöver bli av med ditt avfall.

Junkbusters Team

Eftersom gedigen kundservice är en hörnsten i Junkbusters har vi ett starkt fokus på att skapa rätt kultur i företaget. En kultur som skapar nöjda medarbetare, vilket i sin tur säkerställer att vi kan leverera den kundnöjdhet vi önskar. Alla medarbetare är handplockade för sitt uppdrag med högsta möjliga driv och ambition att skapa bästa lösning och service för våra kunder!

Kundservice

Välkommen att kontakta oss på telefon 010 – 330 20 99 helgfria månd-torsd 7.30-16.00/fred 7.30-15.30 eller per mejl, info@junkbusters.se

Vi utför mer än

1000

uppdrag per vecka

Branschledande

Varje dag avhämtar vi mer än

200

ton