Smidig Hantering av ditt avfall med storsäckar_Junkbags

En storsäck är ett smidigt alternativ till container om du har ont om plats, tungt avfall eller mindre mängder avfall. Köp våra Junkbags, fyll dem och boka en hämtning!

Köp din Junkbag

Köp en Junkbag hos återförsäljare eller här på hemsidan

Fyll din Junkbag

Fyll din Junkbag och ställ den vid vägkanten så att vi kan plocka upp den

Beställ avhämtning

Beställ avhämtning på denna sida eller ring oss på Tel: 010 – 330 20 99

Vår Junkbag-service – snabbt och enkelt

Junkbags är ett enkelt och miljömässigt bra sätt för både professionella och privatpersoner att bli av med byggavfall på.

Spara tid och pengar

 • Du behöver inte avsätta plats för en container
 • Placera bara dina byggsäckar på den adress/väg där de ska avhämtas
 • Du slipper själv köra till återvinningscentralen
 • Du kan alltid ha ett lager av byggsäckar så de finns till hands när behovet uppstår
 • Du kan enkelt boka via vår app

Det gröna valet

 • Färre körningar = mindre koldioxidutsläpp
 • Bättre logistik vid avhämtning = mindre koldioxidutsläpp
 • Du kan källsortera ditt avfall i flera Junkbags
 • Via Mina sidor kan du se din avfallsstatistik och dokumentation på miljövänlig bortskaffning
 • Avfallet lämnas till en återvinningsanläggning där materialet sorteras för återanvändning och endast en mycket liten del går till deponi

Fyll din Junkbag med

 • Blandat byggavfall
 • Betong, tegel, mursten, kakel och klinker etc (blandas ej med annat avfall)
 • Sten, grus, sand, jord (blandas ej med annat avfall)
 • Trä, plywood, spånskivor etc
 • Grovavfall
 • Gips
 • Metal och järn
 • Trädgårdsavfall, ris och grenar

Lägg INTE i din Junkbag

 • Farligt avfall
 • Hushållsavfall, vätskor och matavfall
 • Elektronik
 • Eternit/asbest
 • Kemikalier, oljor, färg

Behovsidentifiering

Junkbag för alla behov

Vi har tre storlekar på storsäckar som kan användas för nästan alla typer av avfall. Men varje säck har vardera några fördelar som gör dem mer eller mindre lämpliga för de olika uppgifterna. Se rekommendationerna nedan och kontakt oss gärna om du har några frågor.

Small Junkbag - 260 Liter/max 250 kg

Vår lilla säck är lätt att fylla och förflytta, kan även köras på en pirra/säck-kärra.

Large Junkbag - 1 m³/1,5 ton

Vår mest populära storlek. Den är lämplig för tungt material och har samma mått som en Euro-pall. Kan alltså ställas på en pall, fyllas, och flyttas med pallyft till avhämtningsplatsen.

XL Junkbag - 1,7 m³/1,3 ton

Storslukarsäcken som är mest lämplig för blandat avfall eller långt material såsom trä, dörrar, fönster mm. Kan också användas till trädgårdsavfall som ris och grenar. Kan ej användas till fyllnadsmassor.


Storsäckar s.k. big bag

Kärt barn har många namn och en storsäck kallas även byggsäck, big bag eller kort och gott säck. Vår säck kallas Junkbag är en bigbag speciellt utvecklad för att hantera olika typer av byggavfall, trädgårdsavfall och grovsopor.

I vårt sortiment finns tre storlekar; Small Junkbag 160 liter, som tar 250 kg; Large Junkbag 1 000 liter, som tar 1,5 ton; och XL Junkbag 1 700 liter, som tar 1,3 ton. En säck av typen Small Junkbag, även kallad pirrsäck, kan köras på en pirra, vilket gör den till ett smidigt alternativ på din byggplats. Small och Large-säckarna är lämpliga för tunga material, såsom schakt- och mineralmassor, medan en XL är lämplig för trä, gips och annat skräp.

Frågor och svar rörande bigbags

Kärt barn har många namn heter det. På engelska heter det bigbag, vilket också blivit det gängse uttrycket i Sverige. I Sverige finns ett företag som heter BIG BAG, därför används även orden storsäck eller byggsäck.

Ja. Följande avfallsslag ska vara separat i egna säckar: schaktmassor (jord, sand, grus, sten); minerala massor (betong etc); kakel/klinkers. Det är vidare en fördel ur sorterings- och miljö-hänsyn om även trä, metall, gips läggs i egna separata säckar. Man ska aldrig lägga farligt avfall i en storsäck. Man kan använda storsäck för elektronik-avfall (allt med sladd eller batteri) respektive tryckimpregnerat trä om dessa är i separat i egen storsäck (extra avgift tillkommer generellt).

I Sverige värnar vi om miljön, därför finns det omfattande regler om hur allt avfall ska tas om hand. Ditt avfall sorteras och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Om farligt avfall blandas med annat avfall finns risk att farligt material icke omhändertages på ett korrekt sätt.

Du som köpt säcken äger den och gör vad du vill med den. Om den nyttjas till avfall, är du ansvarig för säcken till dess upphämtning beställts och utförts. Storsäcken är då förbrukad.

Nej. Någon har köpt säcken och äger den, och är ansvarig för den. Det kan jämföras med om någon köpt en Ikea-kasse och lämnar på trottoaren är inte Ikea ansvariga att hämta den, eller om en Volvo står felparkerad så är inte Volvo ansvariga att flytta bilen.