Förrådscontainers i Stockholm!

Junkbusters erbjuder uthyrning av förråds-containers i olika storlekar så att de passar just ditt behov.

Hur levereras en förrådscontainer?

Kan en förrådscontainer lyftas över en mur eller liknande? Vilken är bästa uppställningsplatsen?

Vi levererar förrådscontainern från en depå i din närhet genom ett nätverk av partners. Typ av förrådscontainer, storlek, specialutrustning och eventuella tillbehör väljes efter behov.

Förrådscontainern levereras med en kranbil som lyfter containern max 3 meter ut från lastbilen.

Hos Junkbusters erbjuder vi lösningar som passar till ditt behov. Vi kan erbjuda olika storlekar, isolerade containers, tillbehör mm beroende på ditt behov och vad som ska förvaras. Förrådscontainern kan hyras på kort eller lång tid. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig att finna den rätta lösningen utifrån vad ni behöver.

Junkbusters erbjuder tydliga priser och god service. Vi kan bistå med en lagercontainer för kort eller lång tid.

Det temporära förrådet

Förrådscontainer till material och verktyg

Saknar du ett extra lagringsutrymme för byggprojektet eller vid hemmet under en renovering, ja då är en förrådscontainer en god lösning. Vi levererar i Stockholmsområdet med kort leveranstid så att du kan förvara dina saker i ett låst utrymme, torrt och säkert. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig till bästa lösningen för ditt behov.

Flexibla lösningar

Smidig lösning för förvaring eller tillfällig lagring vid flytt

Ska du flytta, så har vi en förrådslösning för det! Vid beställning av en förrådscontainer, kan du packa den med dina saker, varefter vi flyttar förrådscontainern med föremålen till den nya adressen. Kan det bli smidigare?

Vi erbjuder förrådscontainers i olika storlekar.


Mått på förrådscontainers

Här följer måtten på de olika förrådscontainers vi erbjuder, som är öppningsbara i ena änden med dubbeldörrar.

Containertyp Utvändigt Invändigt Vikt Volym Golvareal
LxBxH i cm LxBxH i cm kg
8 fot 244x220x225 227x210x205 900 9,8 m3 4,8 m2
10 fot 299x244x259 283x237x237 1200 16 m  6,7m2
20 fot 606x244x259 589x235x239 2300 33,1 m3 13,8 m2