Frågor och svar rörande Junkbag

Här följer frågor och svar på de vanligaste frågorna kring storsäckar/byggsäckar, även kallat bigbags eller junkbags, finner du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kärt barn har många namn heter det. På engelska heter det bigbag, vilket också blivit det gängse uttrycket i Sverige. I Sverige finns ett företag som heter BIG BAG, därför används även orden storsäck eller byggsäck.

Ja. Följande avfallsslag ska vara separat i egna säckar: schaktmassor (jord, sand, grus, sten) alternativt minerala massor (betong, puts, tegel, kakel/klinkers). Det är vidare en fördel ur sorterings- och miljö-hänsyn om även trä, metall, plast, gips eller liknande läggs i egna separata säckar. Man ska aldrig lägga farligt avfall i en storsäck. Man kan använda storsäck för elektronik-avfall (allt med sladd eller batteri) respektive tryckimpregnerat trä om dessa är separat i egen storsäck (extra avgift tillkommer generellt).

Farligt avfall är en mängd olika saker, och en heltäckande lista över detta kan inte framställas. Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. De vanligast förekommande farliga avfallet som finns i hushållet är färg, oljor, kemikalier, sprayer, el-avfall (alla produkter med sladd eller batteri), ljuskällor, kyl- och frysskåp, impregnerat trä och däck.

I Sverige värnar vi om miljön, därför finns det omfattande regler om hur allt avfall ska tas om hand. Ditt avfall sorteras och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Om farligt avfall blandas med annat avfall finns risk att farligt material icke omhändertages på ett korrekt sätt.

Du som beställare är ansvarig för innehållet tills dess att upphämtning sker.

Du som köpt säcken äger den och gör vad du vill med den. Om den nyttjas till avfall, är du ansvarig för säcken till dess upphämtning beställts och utförts. Storsäcken är då förbrukad.

Nej. Någon har köpt säcken och äger den, och är ansvarig för den. Det kan jämföras med om någon köpt en Ikea-kasse och lämnar på trottoaren så är inte Ikea ansvariga att hämta den, eller om en Volvo står felparkerad så är inte Volvo ansvariga att flytta bilen.

Det beror på. En storsäck är som en mini-container, och dess fördel ligger i att den tar liten plats och lättare finns till hands, samt förstås, är ypperlig när det är mindre mängder avfall som ska tas om hand. En byggsäck är vidare fördelaktig när det är tungt avfall såsom schaktmassor eller minerala massor. Har man stor uppställningsplats och mycket avfall, är oftast en container att föredra.

Det blir oftast färre fordonsrörelser när man använder storsäckar, vilket är bra för miljön. Själva säcken är oftast tillverkad av polypropylen, vilket är brännbart utan känd miljöpåverkan.

Vad du vill! Som jultomtesäck, kanske? Vi vet kunder som använder säckar som överdrag till föremål utomhus, som flyttsäck när man flyttar, eller som lövsäck/fallfruktssäck som man tömmer på innehåll på återvinningsstationen. Använder man säcken på detta sättet så är det miljövänlig återanvändning!

Det tippas på olika avfallsanläggningar där sedan sortering sker. Allt ditt avfall kommer att tas om hand på ett miljöriktigt sätt och så mycket som möjligt kommer främst återvinnas, därefter energiutvinnas. Endast en mycket liten del av allt avfall som vi omhändertager behöver gå till deponi.

Nej, inget material får sticka upp över själva säckens kanter, och det lock som medföljer (i tunnare material) får inte utnyttjas som ”säck”. Locket ska bara vara ett lock! Max viktangivelser finns på de olika säck-storlekarna, och den större byggsäcken, kallad XL, kan inte användas för tunga massor.

Normalt ska den fyllda säcken stå alldeles i anslutning till farbar väg. Hämtningsbilen har en kran som går ut några meter, men den kranen tappar bärkraft när den är utfälld, så det är som sagt bäst att sätta så nära vägen som möjligt. Och se till att det är fritt i luftrummet ovanför!