Frågor och svar rörande containers

Här följer frågor och svar på de vanligaste frågorna kring avfallscontainers, finner du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du som beställare är ansvarig för innehållet i avfallscontainern tills dess att upphämtning sker.

Nej. Man ska inte lägga farligt avfall, flytande vätskor eller matavfall i en container.

Det beror på. Om du har mycket avfall och kanske behöver flera containers, kan det vara en god idé att sortera avfallet. Exempel, säj att du har mycket tegel, trä och övrigt avfall. Då kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att beställa en container för teglet, en för trä, och en för det övriga avfallet, eftersom tegel och trä har lägre tipp-kostnader än blandat övrigt avfall. Det är vidare oekonomiskt att ha en fylld container med trä och sedan lägga några plaststolar på toppen, för då bli hela lasset blandat avfall med högre tipp-kostnader. I det fallet är det ekonomiskt bättre att slänga stolarna på annat sätt än via containern.

Du beställer tömning, som ibland även kallas byte, när du vill ha din fyllda container tömd och en ny tom likadan container levererad till samma adress. När du är färdig med ditt arbete, och inte behöver en ny tom container, beställer du hemtagning.

Det beror på ditt behov men generellt kan säjas att en liftdumper är mer lättplacerad, behöver inte hårt underlag, passar för mindre mängder avfall, oftast då det rör sej om blandat avfall. En Lastväxlare kräver större plats och avlastningsutrymme, kan bara placeras på hårt underlag och passar för tyngre eller större mängder avfall.

Inom container-typen kan du byta storlek, men du kan inte byta typ av container. Exempel, om du har en 15 kbm Liftdumper, kan du alltså beställa tömning och be att få en tom 10 kbm Liftdumper istället, men du kan inte byta till en Lastväxlar-container. Observera dock att denna typ av storleksbyte endast kan göras efter du kontaktat Kundtjänst och fått klartecken på din önskan.

Det är ingen prisskillnaden på storlekarna inom varje container-typ. Är du osäker på hur mycket skräp du har, och har plats för en stor container, så är det att rekommendera en större framför en mindre.

Nej, inget får sticka upp över kanterna. Den får ej heller vara för tung, det är 6 ton som gäller för Liftdumper och 10 ton som gäller för Lastväxlare, oavsett storlek på själva containern. Det är främst viktigt att tänka på om man ska lasta med schakt- eller minerala massor som kan väga 1,5 ton per kubikmeter!

Det tippas på olika avfallsanläggningar där sedan sortering sker. Allt ditt avfall kommer att tas om hand på ett miljöriktigt sätt och så mycket som möjligt kommer främst återvinnas, därefter energiutvinnas. Endast en mycket liten del av allt avfall som vi omhändertager behöver gå till deponi.

Nej. Hos Junkbusters betalar du för leverans och tömning/hemtagning av containern, antal dagar du behöver containern samt för vikten på avfallet i containern med olika priser på olika avfallsslag (fraktioner). Vi erbjuder inte fasta priser med visst antal dagar av hänsyn till dig som kund, då den typen av prissättning oftast innebär ett högre totalpris för dig. Vi anser att det är bättre att du som kund har kontroll över den tid du behöver containern och vad du ska kasta i den, och därmed endast betalar för ditt behov, inte ett väl tilltaget schablonbehov.

I Sverige värnar vi om miljön, därför finns det omfattande regler om hur allt avfall ska tas om hand. Ditt avfall sorteras och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Om farligt avfall blandas med annat avfall blir hela lasset farligt avfall, vilket väsentligt försvårar återvinningsprocessen och omhändertagandet av de skadliga ämnena.

Farligt avfall är en mängd olika saker, och en heltäckande lista över detta kan inte framställas. Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. De vanligast förekommande farliga avfallet som finns i hushållet är färg, oljor, kemikalier, sprayer, el-avfall (alla produkter med sladd eller batteri), ljuskällor, kyl- och frysskåp, impregnerat trä och däck.

Väldigt säkert. Vårt system att hantera betalkort är ytterst säkert och när informationen är inmatad i systemet har ingen människa tillgång till betalkortsinformationen. All data skickas krypterat.

Det beror helt på ditt behov. Generellt kan man säja att storsäckar är som mini-containers, alltså lämpliga om du har mindre mängder avfall eller ont om plats att ställa ut en container. Och har du tillräckligt med plats och större mängder avfall, ja då är oftast container att föredra.