Mest lästa frågor och svar

Grovsopor är det skrymmande avfall som finns i ett hushåll som inte ryms i vanliga soppåsen. Exempel på grovsopor är möbler, kläder, böcker, husgeråd, sportsaker etc. Även renoverings- eller byggavfall är en sorts grovsopor. De sopor som ryms i soppåsen kallas icke skrymmande hushållsavfall och omfattar generellt hushålls-förpackningar/emballage och matavfall.

Ja. Följande avfallsslag ska vara separat i egna säckar: schaktmassor (jord, sand, grus, sten) alternativt minerala massor (betong, puts, tegel, kakel/klinkers). Det är vidare en fördel ur sorterings- och miljö-hänsyn om även trä, metall, plast, gips eller liknande läggs i egna separata säckar. Man ska aldrig lägga farligt avfall i en storsäck. Man kan använda storsäck för elektronik-avfall (allt med sladd eller batteri) respektive tryckimpregnerat trä om dessa är i separat i egen storsäck (extra avgift tillkommer generellt).

Farligt avfall är en mängd olika saker, och en heltäckande lista över detta kan inte framställas. Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. De vanligast förekommande farliga avfallet som finns i hushållet är färg, oljor, kemikalier, sprayer, el-avfall (alla produkter med sladd eller batteri), ljuskällor, kyl- och frysskåp, impregnerat trä och däck.

Nej. Hos Junkbusters betalar du för leverans och tömning/hemtagning av containern, antal dagar du behöver containern samt för vikten på avfallet i containern med olika priser på olika avfallsslag (fraktioner). Vi erbjuder inte fasta priser med visst antal dagar av hänsyn till dig som kund, då den typen av prissättning oftast innebär ett högre totalpris för dig. Vi anser att det är bättre att du som kund har kontroll över den tid du behöver containern och vad du ska kasta i den, och därmed endast betalar för ditt behov, inte ett ”standardbehov”.