Container 10 fot – Vilken typ av behållare är det?

Junkbusters hjälper dig att förstå vad en 10 fot container är och vad du vanligtvis förvarar i en sådan container. Vi hyr även containrar i många olika storlekar och modeller för avfallshämtning. Vi tar hand om avfallet på ett miljövänligt sätt.


Vad är en 10 fot container?

En 10 fot container kallas ofta för en lagringscontainer. Den här containern används ofta för att lagra allt från byggnadsmaterial, inredning eller om extra kylkapacitet behövs. Denna typ av behållare är därför inte avsedd för avfall eller skrymmande föremål.

En 10 fot container är en sluten, förseglad och isolerad container som också är bra för temperaturkänsliga varor som måste transporteras. Den är perfekt för både kommersiell och privat användning, eftersom den ger lite extra utrymme vid t.ex. en renovering eller ombyggnad.

En 10 fot container är ofta 15 m3. Vi hyr ut containrar i olika storlekar, men kontakta oss för att få veta mer om den perfekta containerlösningen för dig utifrån dina behov och önskemål.

Container 10 fot

Avfallsbehållare hos Junkbusters

Vi på Junkbusters är dock experter på insamling, hantering och bortskaffande av avfall. Vi hyr ut containrar i många olika storlekar och modeller och har flera tjänster beroende på var du befinner dig i Sverige.

Vi har containeruthyrning i Stockholm, Malmö och Göteborg. Du kan snabbt och enkelt beställa en container, dock inte en 10- eller 20 fot container, utan flera andra storlekar och modeller. Vi har de två typerna nedan.

Liftdumper

Liftdumpern är en mindre och mer flexibel container som lyfts på plats från lastbilen via kättingar eller armar. Kan lastas med 6 ton. Liftdumper på 5 kbm är lämplig för fyllnadsmassor, 10-15 kbm är lämpliga för övrigt avfall. Alla storlekar är öppna, och 10 kbm finns även som stängd/täckt variant.

Lastväxlare

Lastväxlare eller flak-container dras upp av och på lastbilen med en krock och rullar på små hjul. Den kräver lite mer utrymme för avlastning och avhämtning samt hårt underlag. Kan lastas med 10 ton. Samtliga lastväxlare kan öppnas på ena kortsidan, så att man kan gå in i dem. Lastväxlare 12 kbm är lämplig fyllnadsmassor, 20-30 kbm är lämpliga för övrigt avfall. Alla storlekar är öppna, och 20 kbm finns även som stängd/täckt variant.


Ett löpande handelsavtal med uthyrning av container

Om du ofta behöver samla in stora mängder avfall är en containertjänst rätt lösning för dig. Dessutom kan du spara tid och pengar genom att utnyttja vårt löpande kommersiella avtal.

Du kan spara mycket pengar på löpande basis när du hämtar mycket avfall och få många rabatter på framtida avtal och tjänster. Du kan också spara mycket tid på samordning eftersom vi ordnar en lämplig upphämtning när det behövs, så att du inte behöver oroa dig för logistik och schemaläggning.

Med din kundlogin kan du också snabbt och enkelt få en överblick över dina möten, avfallsrapporter, statistik, boka nya möten och kontrollera hur mycket av ditt avfall som har återvunnits eller återanvänts.

Container 10 fot

En miljömedveten containertjänst

Vi arbetar enligt principen om återvinning och återanvändning, och när du använder våra avfallskärl kan du få ditt avfall hämtat och bortskaffat på ett miljövänligt sätt, och upp till 99 % av ditt avfall kommer att återvinnas.

En sluten container på 10 fot, en förvaringscontainer, är dock inte avsedd för avfall och du måste kontakta oss och boka en av ovanstående modeller.

Vårt återvinnings- och sorteringskoncept är inte bara bra för hållbarheten, utan vi har också säkrat ett bra lokalt transportnät i våra respektive områden i Sverige. På så sätt kan vi minska transporterna och därmed våra koldioxidutsläpp.

Vi är stolta över att bidra till den gröna omställningen och vi hoppas att du vill följa med oss på den hållbara resan. Kontakta oss gärna om du har några frågor om vad en 10 fot container är eller om att hyra en avfallscontainer.

Kontakt
Container 10 fot