Farligt avfall

Generellt kan sägas att ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. Om du har farligt avfall så ska det hanteras separat, Junkbusters kan bistå med råd och dåd för för omhändertagande, bortforsling samt återvinning.

Vilken lösning ska jag välja?

 

Med vår hämtningstjänst – skräptaxi – hämtar vi vissa typer av farligt avfall, såsom elavfall, kyl/frys, bildäck, tryckimpregnerat trä samt vissa andra föremål. Kontakta vår kundtjänst så berättar vi mer!

Vi hämtar inte kemikalier, lösningsmedel, oljor, drivmedel etc.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är en mängd olika saker, och en heltäckande lista över detta kan inte framställas. Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. De vanligast förekommande farliga avfallet som finns i hushållet är färg, oljor, kemikalier, sprayer, el-avfall (alla produkter med sladd eller batteri), ljuskällor, kyl- och frysskåp, impregnerat trä och däck.

Sperrmüll Abholung und Entrümpelung bei Junkbusters

Hur kan jag bli av med farligt avfall?

Junkbusters erbjuder en hämtningstjänst som kallas Skräptaxi – Junktrucks. I den tjänsten ingår att två man med en lastbil hämtar grovsopor, och via den tjänsten hämtar vi även mot tillägg visst farligt avfall såsom elavfall, ljuskällor, kyl- och frysskåp, impregnerat trä och däck. Övrigt farligt avfall blir för kostsamt för näringsidkare att erbjuda privatpersoner omhändertagande utav, varvid vi rekommenderar dig att kontakta din kommun som är skyldig att omhänderta farligt avfall från privatpersoner utan kostnad.

Vilka typer av avfall samlar vi också in?

Förutom att vi kan hjälpa dig med säker insamling och bortskaffande av farligt avfall kan vi hjälpa dig med en mängd andra avfallstyper för både privat och kommersiellt bruk. Kontakta oss om du har några frågor om ditt specifika avfall så hittar vi en lösning.

Vi samlar in allt från byggavfall från en byggarbetsplats, trädgårdsavfall, elektroniskt avfall till tömning av dödsbo, kontorsbyggnader och andra liknande tömningar. Med vår skräptaxi utför vi full service och lämnar platsen snygg och prydlig.

Oavsett vilken typ av avfall vi hämtar ser vi till att det tas om hand på rätt sätt och med fokus på återvinning eller återanvändning. Vi samarbetar med godkända och kvalificerade sorteringsanläggningar.

farligt avfall

Om du fortfarande är osäker på farligt avfall – kontakta oss

Det är viktigt att vara medveten när man hanterar farligt avfall, och vi vill hellre att du kontaktar oss en gång för mycket än en gång för lite, så om du är osäker eller har några frågor om ditt avfall, ring oss eller skicka oss ett e-postmeddelande.

Du kan kontakta oss per telefon på 010 330 20 99 och per e-post info@junkbusters.se.

Om du vidtar försiktighetsåtgärder undviker du att utsätta dig själv och dina anställda för onödiga faror och farligt avfall. Kom dessutom ihåg att inte blanda farligt avfall med annat avfall, eftersom det kan bli kostsamt.

Läs också om hyra container Stockholm.

farligt avfall

Våra andra tjänster

Beroende på var du befinner dig har du möjlighet att använda både våra Junkbag- och containertjänster. Observera dock att vi inte heller samlar in vissa typer av farligt avfall med vår containertjänst.

Vår Junkbag är relevant om du är på plats och vill sortera specifika typer av avfall separat. Med sin stora storlek passar de också bra som små behållare om du har ont om plats och inte behöver en containerlösning.

Du kan hämta din skräpkorg på ditt lokala byggcenter, och så snart du har fyllt din skräpkorg bokar du en hämtning så kommer vi och tar hand om ditt avfall åt dig.

Vår containertjänst är till för dig som behöver samla in stora mängder avfall, oavsett om det handlar om byggavfall eller farligt avfall, du kan beställa olika storlekar och modeller av containrar – beroende på dina behov.

Vi har containertjänster i Stockholm, Göteborg och Malmö.