Farligt avfall

Generellt kan sägas att ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. Om du har farligt avfall så ska det hanteras separat, Junkbusters kan bistå med råd och dåd för för omhändertagande, bortforsling samt återvinning.

Vilken lösning ska jag välja?

 

Med vår hämtningstjänst – skräptaxi – hämtar vi vissa typer av farligt avfall, såsom elavfall, kyl/frys, bildäck, tryckimpregnerat trä samt vissa andra föremål. Kontakta vår kundtjänst så berättar vi mer!

Vi hämtar inte kemikalier, lösningsmedel, oljor, drivmedel etc.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är en mängd olika saker, och en heltäckande lista över detta kan inte framställas. Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. De vanligast förekommande farliga avfallet som finns i hushållet är färg, oljor, kemikalier, sprayer, el-avfall (alla produkter med sladd eller batteri), ljuskällor, kyl- och frysskåp, impregnerat trä och däck.

Hur kan jag bli av med farligt avfall?

Junkbusters erbjuder en hämtningstjänst som kallas Skräptaxi – Junktrucks. I den tjänsten ingår att två man med en lastbil hämtar grovsopor, och via den tjänsten hämtar vi även mot tillägg visst farligt avfall såsom elavfall, ljuskällor, kyl- och frysskåp, impregnerat trä och däck. Övrigt farligt avfall blir för kostsamt för näringsidkare att erbjuda privatpersoner omhändertagande utav, varvid vi rekommenderar dig att kontakta din kommun som är skyldig att omhänderta farligt avfall från privatpersoner utan kostnad.