Elskrot – miljövänlig, enkel och bekväm avfallshantering

Elskrot kan innehålla tungmetaller och andra kemiska substanser, vilket medfört att allt el- och elektronik-avfall klassas som farligt avfall. Vi hjälper dig att bli av med elskrot på ett smidigt och sätt och tillser att elavfallet blir återvunnet på ett miljömässigt sätt.

Vilken lösning ska jag välja för mitt elskrot?

 

Vi erbjuder olika tjänster för göra sig av med avfall. Vi rekommenderar vår hämtningstjänst, skräptaxi, när du behöver bli av med elskrot, det är supersmidigt och prisvärt. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig till bästa lösning för ditt el-avfall!

Man kan även använda en storsäck om den endast fylls med elskrot utan inblandning av annat avfall. På samma sätt kan man använda en container till ditt elavfall, om den endast fylls med elskrot. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig till bästa lösning!

Vad är elavfall

  • Lampor och ljuskällor
  • IT-, audio- och videoutrustning
  • El- eller batteridrivna produkter
  • Vitvaror

Vad är inte elavfall

  • Allt som inte drivs med sladd eller batteri

Med vår skräptaxi kan annat avfall blandas med elavfall, eftersom vi sorterar avfallet åt dig.

Vi hämtar elskrot

Vi är hejare på att ta hand om elskrot!

Vi gör det enkelt för dig att bli av med kopieringsapparater, dataskärmar, datorer, routers och annan IT-utrustning samt hemelektronik såsom kaffebryggare, brödrostar, musik-anläggningar, TV-apparater etc. Alla typer av elskrot. Alla apparater med sladd eller batteri räknas som el-avfall och måste hanteras separat, och det gäller även ljuskällor samt lösa batterier. Vi kan även hämta kylskåp, frys och andra tunga vitvaror.

Sperrmüll Abholung und Entrümpelung bei Junkbusters

Våra tjänster

Ring till oss eller boka online. Med vår tjänst Skräptaxi ingår lastning av el-prylarna från anvisad plats, transport samt miljöriktig hantering av ditt elskrot.

Elskrot – Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Junkbusters behandling av elskrot omfattar både kasserande och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och uppfyller WEEE-direktivet. WEEE är en förkortning av ”Waste Electrical and Electronic Equipment” och omfattar hantering av elavfall. Allt WEEE-avfall återvinns enligt givna direktiv så att materialet blir till nya råvaror och de farliga substanserna omhändertas på ett korrekt miljömässigt sätt.

Vill du veta mer om hur du gör dig av med ditt elskrot? Ring på telefon 010-330 20 99 eller mejla till info@junkbusters.se.

Läs mer om våra andra tjänster här: avfallscontainer, container pris och 20 fot container mått.

Insamling av flera olika typer av avfall

Vi hämtar och tar hand om inte bara ditt elskrot, utan även många andra typer av avfall. Från byggavfall, betong och trädgårdsavfall till kontorsmaterial, möbler och glas.

Om du t.ex. tömmer ett dödsbo och behöver göra dig av med en massa rester kan vi hjälpa dig. Med vår Skräptaxi kan vi skicka ut två kompetenta medarbetare som hjälper dig att ta emot soporna, sortera dem och föra dem till återvinningscentralen och göra dig av med ditt avfall.

Här sorterar vår personal ditt elskrot och dina möbler så att alla typer av avfall tas om hand separat för återvinning.

Sortera ditt elskrot – miljövänlig avfallshantering

När du har mycket avfall att göra dig av med är det viktigt att du eller din avfallshanteringstjänst sorterar och hanterar ditt elavfall på rätt sätt. Om elavfallet hanteras på rätt sätt vid bortskaffandet finns det stora möjligheter till återvinning och det finns ett stort värde i denna typ av avfall eftersom delar av apparaterna kan återanvändas.

Återvinning bidrar till ett hållbart samhälle med fokus på den cirkulära ekonomin, där vi återanvänder och skapar nytt liv av kasserade föremål.

Flera typer av elskrot kan klassificeras som farligt avfall om det inte tas bort och hanteras på rätt sätt. Vissa föremål och anordningar innehåller kvicksilver och freon, som måste separeras. Du bör därför vara medveten om detta.

Om du arbetar med Junkbusters är vi naturligtvis fullt medvetna om bestämmelserna och hanteringen och du kan tryggt låta oss hämta ditt elskrot.

Läs också om containertjänst Göteborg, containertjänst Malmö, containertjänst Stockholm, container 10 fotavfallscontainer och tömma dödsbo.