login | Kontakt
Beställ hämtning 010 - 330 20 99
Storskrald
GROVSOPOR
Två man med en lastbil
Bigbags
Junkbag
Storsäckar till avfall
Container leje
Container
Containrar i alla storlekar
sophantering

Vi ringer dig

Fyll i postnummer och telefonnumer så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Sophämtning och sopsortering

När man säjer sophämtning tänker man oftast på hämtningen av hushållsavfall vid bostaden, något som numera även innefattar separerat matavfall. Men sopor och sophantering är mycket mer än det. Om man renoverar hemma så uppstår sopor i form av byggavfall. Sågar man grenar i trädgården uppstår sopor i form av trädgårdsavfall. Sen uppstår i ett hem ofta sopor i form av grovsopor när man exempelvis ska byta en söndrig soffa, kasta gamla utslitna kläder eller göra sig av med en gammal TV.

Grovavfallshantering kan utföras av olika entreprenörer som specialiserat sig på att hämta grovsopor. Detta skräp blir därefter omhändertaget på ett korrekt sätt där olika materialer separeras för återvinning, vissa delar går till energi-utvinning. En del går till fyllning och en väldigt liten del går till deponi. Alla sopor i Sverige sopsorteras, så du kan vara trygg med att ditt avfall blir rätt hanterat miljö-mässigt.

Här följer några begrepp inom avfallshantering:

Hushållssopor – begrepp oftast använt för avfallet som läggs i soptunnan vid fastigheten och hämtas av kommunens upphandlade entreprenör området. Hushållssopor är restavfallet som uppstår i daglig drift av ett hushåll främst emballage av livsmedel. Hushållssopor är även biologiskt restavfall såsom matavfall som numera i allt större omfattning separeras och omhändertages för rötning vilket ger biogas och kompost-material. En stor del av hushållets sopor kan med fördel återvinnas vid lokala återvinningsbehållare, även kallade igloos. Där kan man lämna glas, tidningar, kartonger, metall, plast mm.

Grovsopor – begrepp som används för skrymmande sopor som uppstår i hushållet eller på företaget. En klassisk definition är ”om man vänder upp och ner på huset, så är allt det som ramlar ut grovsopor”. Vill man förtydliga det så är grovsopor alltså uttjänta möbler, kläder, husgeråd, prydnadsföremål, böcker, trädgårdsredskap, sportprylar mm. I dagens samhälle uppstår även mycket el-skrot, dvs uttjänta föremål med sladd eller batteri. El-avfall, eller elektronikavfall som det också kallas, kan innehålla farliga metaller eller kemikalier, och därför klassas allt elavfall som farligt avfall och måste hanteras separat. Även vitvaror kan innehålla farliga ämnen så vitvaror ska också hanteras separat och för kyl-/frysskåp finns särskilda regler kring hanteringen. Därtill finns en mängd andra grovsopor i hemmet som klassas som ”farligt avfall”, och de mest vanligt förekommande är färg, kemikalier, oljor, bildäck och tryckimpregnerat trä.

Kommunen erbjuder sina invånare någon form av hantering av grovsopor och farligt avfall, oftast via självlämning på en återvinningscentral. Det finns även en mängd andra alternativ att bli av med sitt grovavfall, exempelvis genom en avfallscontainer, storsäckar eller att anlita något företag som hämtar och samlar in grovsopor.

.

Grön profil
Digital avfallsrapportering
green business awards 2012
e-Commence