login | Kontakt
Beställ hämtning 010 - 330 20 99
Storskrald
GROVSOPOR
Två man med en lastbil
Bigbags
Junkbag
Storsäckar till avfall
Container leje
Container
Containrar i alla storlekar
Företag

Vi ringer dig

Fyll i postnummer och telefonnumer så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vilket företag ska man anlita för att bli av med grovavfall/grovsopor i Stockholm?

Fråga: Hur kan jag bli av med grovavfall?

Svar: Antingen kör du det själv till en återvinningsanläggning, avgiften för denna hantering är inbakad i din avgift för hushållssoporna. Eller så kan du anlita något företag i Stockholmsregionen, exempelvis en avfallscontainers eller ett företag som hämtar grovsoporna på angiven adress.

Fråga: Om jag vill få mina grovsopor hämtade, vem ska man då anlita?

Svar: Stockholm Stad har några upphandlade entreprenörer som är godkända för att utföra dessa uppdrag. Anlitar du något av de företag som Stockholm Stad godkänt, kan du vara säker på att tjänsten utförs på ett korrekt sätt samt att all hantering av avfallet redovisas. Det är både tryggt och en garanti för att hanteringen är miljöriktig.

Fråga: Varför ombesörjer inte Stockholm Stad själva denna tjänst, dvs att hämta grovavfallet hos invånarna i staden?

Svar: Stockholms Stad har inget eget ”skräp-hämtnings-företag”, utan all insamling sker via upphandlade entreprenörer. Hushållssopor hämtas av vissa entreprenörer, grovavfall av andra. Junkbusters är en av de entreprenörer som på uppdrag av Stockholms Stad insamlar grovsopor.

Fråga: När jag söker på internet hittar jag många företag som erbjuder att hämta skräp, kan man lita på alla dessa?

Svar: Det finns två stycken företag, som godkänts av Stockholm Stad, som är renodlat specialiserade på hämta grovsopor hos kunder i Stockholm, varav Junkbusters är ett av dessa. Några av de andra godkända entreprenörerna har grovsopshämtning som en tilläggstjänst i sitt utbud. Varför alla övriga företag med liknande verksamhet inte är auktoriserade kan vi inte svara på.

Fråga: Varför kostar det att anlita ett företag som hämtar mina grovsopor?

Svar: Anlitar du ett företag så har dom kostnader bland annat för personal, fordon, administration samt, inte minst viktigt, höga behandlingsavgifter för avfallet på återvinningsstationen.

Grön profil
Digital avfallsrapportering
green business awards 2012
e-Commence